Education Concept

Asystent ma za zadanie umożliwić osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Jego zakres obowiązków może być różny w poszczególnych placówkach, uzależniony od potrzeb dziecka, biorąc pod uwagę jego stopień rozwoju.

Zadania asystenta:

  • wdrożenie dziecka w pracę w określonej strukturze, którą charakteryzują się placówki edukacyjne;
  • pomoc nauczycielom w razie występowania u dziecka zachowań zakłócających;
  • Odpowiednie dostosowanie otoczenia do potrzeb dziecka;
  • inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów rówieśniczych;
  • Rozwijanie samodzielności;
  • Pomoc podczas realizowania poszczególnych zadań edukacyjnych;
  • Pomoc innym osobom pracującym w placówce w porozumiewaniu się z dzieckiem.