apple-256263_640

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się tylko w przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokumentem, w którym szkoła potwierdza zaplanowanie zajęć rewalidacyjnych, jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny IPET.

Reklamy